Finansiering

Ved kjøp av bolig i Galleriet borettslag får du stor frihet til valg av finansieringsløsning og -form.

Betal hele kjøpesummen – ingen fellesgjeld

Ønsker du en bolig med lave felleskostnader er dette løsningen for deg. Du kan innbetale hele kjøpesummen (IN-ordningen), enten ved bruk av egenkapital eller som en kombinasjon av egenkapital og eget lån. Ved innbetaling av total kjøpesum vil man kun betale løpende utgifter til borettslaget i form av månedlige felleskostnader.

I Galleriet inkluderer felleskostnadene fjernvarme, kabel TV / internett, kommunale avgifter, renovasjon, bygningsforsikring, snørydding/strøing, renhold av fellesarealer og administrasjon / forretningsførsel. Vann -og avløp og fjernvarme avregnes, men i praksis betyr dette at det eneste som kommer i tillegg er noe strøm og en innboforsikring.

Betal kun innskuddet og betjen fellesgjelden via felleskostnadene

Ønsker du å ha minst mulig privat gjeld og en fellesgjeld med gunstige betingelser? Da er dette løsningen for deg. I Galleriet er 50 % av kjøpesummen innskudd og 50 % fellesgjeld. Innskuddet må betales innen overtakelsen, mens fellesgjelden betjenes gjennom felleskostnadene dine og følger boligen. Dette betyr at den overføres til ny eier den dagen du selger boligen.

Fellesgjelden er etablert med en avdragsfri periode på 15 år. Det vil si at det kun betales renter frem til den avdragsfrie perioden utløper. Dette gir samtidig tid til nedbetaling av eventuelt eget lån i denne perioden, slik at gjelden er lavere eller nedbetalt før avdragene på fellesgjelden starter.

Eller velg en mellomløsning

Man kan også velge å betale en større del av kjøpesummen, mellom innskuddsbeløpet og totalprisen, hvis man har ledig egenkapital.

Dessuten kan man uansett foreta nedbetalinger på sin fellesgjeld ved terminforfall på borettslagets lån etter nærmere regler. En eventuell innbetaling av fellesgjeld er ikke reverserbar.

https://www.nbbo.no/in-ordningen/

Trygghet

Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) vil være forretningsfører og bistår i prosesser som blant annet budsjettering, regnskap, rådgivning og generalforsamling. Borettslag er en god organiseringsform som gjør prosesser som daglig drift og vedlikehold enkelt. I borettslag er også hensikten at de som kjøper skal bo der, noe som skaper et trygt og godt bomiljø.

Galleriet Borettslag vil være sikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Da er du med i en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. 

Lave kjøpsomkostninger

Kjøp av ny leilighet i borettslag gir også lave kjøpsomkostninger, i dette prosjektet er kjøpsomkostningene kr 6.064,-.